TKC-Prosjekt har 30 ansatte faste ansatte og følger Oslo-Modellen i sin prosjektgjennomføring. Selskapet er en del av AF Håndverk sammen 12 andre selskaper innen antikvarisk rehabilitering og rehabilitering. Dette fører til at vi har et godt nettverk med god fagkompetanse i alle ledd.

TKC har sterk tro på egne fagfolk som er fast ansatte. Vi mener dette sikrer kontinuiteten og fremdriften på arbeidsplassen, og man har større oversikt over kvaliteten som leveres i hvert prosjekt.