Thorendahl AS skifter vinduer og dører i større bygningsmasser som borettslag, sameie, stiftelser og bygårder. Helst i kombinasjon med andre oppgaver på bygget.

Vårt hovedfokus ved disse arbeidene er:

  • Å velge rett vindu og dør
  • Utføre oppgavene i rett rekkefølge slik at det ferdige resultatet blir optimalt
  • Ivareta beboerne og brukerne. Disse gis et tidspunkt for montering og vi tilstreber å bli ferdig på en dag i hver enhet.