TKC-Prosjekt har lang erfaring som underentreprenør på prosjekter med stort omfang. Vi har arbeidet med alt fra leilighetsbygg, sykehus/sykehjem, industrilokaler og skoler.

Organisasjonen vår er godt rustet for å ta på seg slike jobber, og vi har dyktige prosjektledere og baser som følger opp våre ansatte på byggeplassene.

TKC-prosjekt har sammen med AF Håndverk skrevet under etikkplakaten fra Fairplay, og har forpliktet seg til å sørge for gode arbeidsforhold og jobbe mot sosial dumping. Vi er stolte over at vi alltid bruker egne fast ansatte på våre byggeplasser.