Vollebekk prosjekt – Nybygg, leiligheter. Prosjekt leder Marius Ilstad.

Beskrivelse:
Nybygg av leiligheter, 116 leiligheter. Oppsetting av yttervegger, 2300m2 yttervegger, 2900m2
innervegger, 1100m2 himlinger, 640 stk dører og vinduer.
Kunde: Veidekke